Ny næringspark

Sentralt i Kristiansund

Se video

Video av området

Kristiansund lufthavn

Gangavstand til Kristiansund Lufthavn som har direkteflygninger til Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Helikopterforbindelse til olje-/gassinstallasjoner i Norskehavet.

Tomtekart over området

Bedrifter i Kristiansund Næringspark

Prosjekter

Ny næringspark sentralt i Kristiansund for etablering av kontor, industri og annen næring.

Gangavstand til Kristiansund Lufthavnsom har direkteflygninger til Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Helikopterforbindelse til olje/gassinstallasjoner i Norskehavet.
Beliggenhet 1 km fra forsyningsbasen for Norskehavet, Vestbase.
184.000 m2 regulert tomt.

Kristiansund Næringspark AS eies 50/50 av Kristiansund Kommune og Finansgruppen Eiendom AS

Næringsparken i media

Tidens Krav - Står sterkere sammen

Byggeindustrien

Kontakt oss om du har spørsmål